Address: Nims University Township, Delhi – Jaipur Expy, Jaipur, Rajasthan 303121